• Telefoon: 06 46271821
Open

Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Vergoeding dieetadvisering

Tarieven & vergoedingen

De vergoeding van dieetadvisering is opgenomen in het basispakket.

Dit betekent dat iedereen 180 minuten dieetadvisering vergoed krijgt, dat komt overeen met ongeveer 5 à 6 afspraken bij de diëtist.

Zorg die vanuit het basispakket vergoed wordt, gaat (behalve bij kinderen tot 18 jaar) wel ten koste van uw eigen risico.

Aanvullend pakket.
Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat er vanuit uw aanvullende pakket nog extra uren voor dieetadvisering beschikbaar zijn.
Kijk hiervoor in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Vergoeding via de Amstellandzorg
Mensen met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte), hart-en vaatziekten (bijvoorbeeld hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, angina pectoris en hartfalen) en COPD vallen onder de ketenzorg. Deze mensen hebben recht op 4 uur dieetadvisering. De kosten gaan niet af van hun eigen risico.

Vewijsbrief:
De minister heeft besloten dat de dietiste per 2011 dierect toegankelijk is. Alleen niet alle zorgverzekeraars zijn daar in mee gegaan. Sommige verzekeraars stellen het nog verplicht om een verwijsbrief te hebben. Als u zonder verwijsbrief op mijn spreekuur komt ben ik verplicht een screening uit te voeren, De kosten van dit screeningsconsult (14,50 euro) worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het makkelijkst is als u een verwijsbrief van een arts meeneemt.